Doelstellingen

In ons huishoudelijk reglement staat het volgende geschreven:

“De vereniging heeft tot doel haar leden in staat te stellen de onderwatersport te beoefenen en de beoefening van deze sport in de ruimste zin van het woord te stimuleren. Hierbij wordt de veiligheid van de leden en derden voorop gesteld”
Deze doelstelling is in de loop van het afgelopen jaar iets aangepast. De duiksport heeft in de loop van de jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer mensen komen op verre vakantie in aanraking met de duiksport, documentaires op tv worden steeds indrukwekkender, en de sport is al lang geen elite sport meer.

Toch blijkt deze ontwikkeling voor onze vereniging niet altijd goed uit te pakken. Er zijn in de afgelopen jaren veel mensen lid geworden om, zoals ons is gebleken, duiken te leren voor toekomstige vakantie(‘s). Deze mensen blijken dan, zodra een brevet behaald is, hun lidmaatschap op te zeggen. Voor een opleiding, die al gauw een jaar duurt, wordt veel van vrijwilligers gevraagd. Als nu blijkt dat deze mensen na een jaar weer opstappen is dat voor onze vereniging een tegenslag. Veel vrijwilligers zijn dan ook hierdoor afgehaakt.
Als de doelstelling van een aspirant-lid slechts is om een opleiding te genieten, adviseren wij hen om bij een commerciële instelling een opleiding te volgen. (Scuba Net) Deze organisatie is in staat om binnen een week een beginnend duiker af te leveren. Zo zal men in staat zijn om snel en goedkoop een brevet te krijgen.

Employees van Dow Benelux B.V., alsmede hun gezinsleden, die de duiksport in Nederland willen gaan beoefenen en ook actief deel willen nemen aan ons verenigingsleven, moedigen wij aan om bij ons te komen.