De vereniging

De Dow Onderwatersport Vereniging – DOV is een onderafdeling van de Personeels Vereniging van Dow Benelux BV – Terneuzen en is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

De vereniging heeft momenteel 60 leden. We hebben een eigen clubgebouw dat dienst doet als β€˜les’-lokaal, vergaderruimte, en natuurlijk, als ruimte voor gezellige bijeenkomsten.