DOW Onderwatersport Vereniging

De Dow Onderwatersport Vereniging (DOV) is een onderafdeling van de Personeels Vereniging van Dow Benelux BV – Terneuzen en is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

De vereniging heeft momenteel 50 leden. We hebben een clubgebouw dat dienst doet als ‘les’-lokaal, vergaderruimte, en natuurlijk, als ruimte voor gezellige bijeenkomsten.